Δερματοσκόπηση

Δερματοσκόπηση-δερματολόγος

Με τη δερματοσκόπηση σήμερα ο εκπαιδευμένος δερματολόγος έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει μεταβολές και αλλοιώσεις σε σπίλους αλλά και σε διάφορες παθήσεις που δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές με γυμνό μάτι. Έτσι μπορεί να γίνει πολύ έγκαιρα η διάγνωση ενός καρκινώματος στο δέρμα σε προϋπάρχουσες ή σε νέες βλάβες, αλλά και η διάγνωση δερματικών παθήσεων, που κλινικά δεν είναι εύκολες.

Έτσι με την χρήση του δερματοσκοπίου και συστημάτων καταγραφής και καταχώρησης ηλεκτρονικά των εικόνων (MOLE – MAX) υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ασθενών με πολλούς σπίλους.